INFO OPREMA PROIZVODI REFERENCE GALERIJA PROIZVODI GALERIJA PROIZVODNJA

GALERIJA
PROIZVODI
PROIZVODNJA

KONTAKT

lider u oblasti
procesne tehnike i automatizacije
proizvodnje u prehrambenoj industriji
lider u
oblasti

procesne tehnike
i automatizacije
proizvodnje!!!

naša oprema
je u svim vodećim mlekarama,
fabrikama sokova, konditorskih proizvoda
naša
oprema

je u svim vodećim
mlekarama i
fabrikama sokova

naši klijenti
su dokaz kvaliteta,
i odgovornog poslovanja
naši
klijenti

su dokaz kvaliteta,
i odgovornog
poslovanja

PROIZVODNJA, SERVISIRANJE I MONTAŽA PROCESNE OPREME
ZA PREHRAMBENU, MLEKARSKU I INDUSTRIJU SOKA

PROCESNA OPREMA ZA MLEKARE
PROTEHEL
PROCESNA OPREMA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU
PASTERIZATORI ZA MLEKARE

PASTERIZATORI

Nudimo izradu, montažu i održavanje potpuno automatizovanog CIP (Cleaning In Pleace) procesa sa jednom, dve ili više linija pranja uz automatsko doziranje kiseline i sode, za pranje i čišćenje tehnoloških elemenata (tankova, pasterizatora, cevovoda) bez demontaže istih.

eng

/

deu

/

pyc

/

shq

/

PROCESNA OPREMA ZA PREHRAMBENU INDUSTRIJU

/ Protehel © 2018 / muzika: Bensound

ISTORIJA DELATNOST ID PODACI PDV OBRAZAC ISO 9001 ISO 45001 ISO 14001 ISO 12100 EXCELLENT SGS NESTLE POLITIKA ISM ISO 3834 - 2

25 GODINA UNAPREĐUJEMO PROCESE
PROIZVODNJE U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Nastali smo iz potrebe za unapređenjem tehnoloških procesa u mlečnoj industriji i industriji proizvodnje sokova. Protehel d.o.o. su osnovali D. Maričić i R. Veselinović još 1995. godine. Svoje veliko iskustvo u oblasti procesne tehnologije, tehnike i elektronike stečeno u našoj zemlji i inostranstvu su preneli svim zaposlenim inžinjerima i tehničarima.
Danas je Protehel sa više od 50 zaposlenih, lider u projektovanju i izradi uređaja i mašina, proizvodnih linija i sistema za prehrambenu, farmaceutsku i hemijsku industriju. Naši proizvodi su tehnički i tehnološki izrađeni u skladu sa najsavremenijim rešenjima i ispunjavaju HACCP standard. Dugogodišnje iskustvo i rad sa najvećim kompanijama prehrambene industrije u našoj zemlji i regionu dovelo nas je na prvo mesto u oblasti procesne tehnike i elektronike i automatizacije proizvodnje.
Posebno ističemo dragoceno iskustvo koje imamo u oblasti automatizacija proizvodnje mleka i mlečnih proizvoda, soka, vode i konditorskih proizvoda. Naša oprema se nalazi u svim velikim fabrikama sokova i mlečnih proizvoda u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Makedoniji, Kosovu, Albaniji, ... Imlek, Meggle, Coca-Cola HBC, Rauch, Voda Voda, Nectar, Frikom, Nestle, Froneri, Torlak, Hemofarm, Sika i mnogi drugi, dokaz su naše vrednosti.
Već dugi niz godina smo bliski saradnici renomirane firme za Balkan. Dugogodišnji partner u našem poslovanju je i poznata inostrana firma  Trepko.

IDENTIFIKACIONI PODACI
Pun naziv: Preduzeće za proizvodnju, servisiranje i
montažu opreme u prehrambrenoj
industriji "PROTEHEL" d.o.o.
Skraćeni naziv: PROTEHEL DOO
Sedište (adresa): PRVOG MAJA 35 11211 BEOGRAD
Tel/fax: 011/3320-750, 3320-751, 2087-751
Pib: 100123602
Matični broj: 17093398
Šifra delatnosti: 2893
Broj EPPDV: 130665443
Broj reg.: 16862/2005
PDV obveznik : DA
Odgovorno lice: Vladimir Maričić
e-mail: info@protehel.com
br. računa: ADDIKO BANK A.D.: 165-2223-69
KOMERCIJALNA BANKA A.D.: 205-8083-89
CREDIT AGRICOLE: 330-4011591-09

PDV OBRAZAC

ISO 9001

ISO 45001

ISO 14001

ISO 12100

EXCELLENT SERBIA

SGS NESTLE

POLITIKA ISM

ISO 3834 - 2

OPREMA I KOMPONENTE KOJE KORISTIMO:

Kako bismo omogućili komforan i dugotrajan rad naših proizvoda, biramo najkvalitetnije komponente i opremu koja je lako dostupna na područiju EU, sa time u vezi oslanjamo se na vodeće brendove koji svoju opremu namenski proizvode za prehrambenu, farmaceutsku i građevinsku industriju. Oprema i komponente koje koristimo u proizvodnom procesu podležu svim normama i regulativama Evropske unije. Obezbeđujemo servis komponenata u garantnom i vangarantnom roku. Na lageru držimo veliki broj rezervnih delova i opreme.

1/7
INŽENJERING
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING 1/7

Nudimo izradu tehničke dokumentacije za industriju i druge oblasti:
- Razvodni sistemi, industrijski razvodi
- Oprema za lokalni i daljinski nadzor i upravljanje i automatizaciju procesa
- Integracija sa drugim tehnologijama
- Projekti izvedenog stanja
- Setovi dokumentacije za puštanje u rad
- Obuku rukovalaca i održavanje
Sopstvena tehnička rešenja realizujemo u našoj radionici korišćenjem kvalitetne opreme:
- asembliranje
- šemiranje
- programiranje
- podešavanje
- ispitivanje
- on-site montažu i puštanje u rad.
Opremljeni smo hidrauličnim alatima i mašinama za obradu lima i prohroma (bušenje, savijanje, sečenje) kao i pomoćnim alatima i uređajima neophodnim u elektro-radionici.
Za korisnike naših usluga i proizvoda obezbeđenja je stručna i kvalitetna tehnička podrška.
Stalno stručno usavršavanje naših zaposlenih i praćenje najnovijih dostignuća iz oblasti automatike, elektronike i informatike garantuju našim korisnicima adekvatnu tehničku podršku.
Garantni rok, servis i rezervni delovi van garantnog roka su obezbedjeni za naše proizvode.

2/7
CIP AUTOMATIZACIJA
CIP AUTOMATIZACIJA 2/7

Svi klasični tipovi CIP-ova imaju po tri rezervoara: sa hladnom vodom, kiselinom i bazom, a postoje i sistemi sa još jednim dodatim rezervoarom tople vode. Izrađujemo sisteme CIP procesa sa odbacivanjem vode, sode i kiseline nakon pranja, kao i sisteme u kojima postoji rezervoar reciklirane vode. U ovim sistemima se voda iz trećeg ispiranja koristi za sledeće prvo ispiranje i na taj način se dobija ušteda vode za pranje bez gubitka kvaliteta pranja. Osim toga soda i kiselina sa dovoljno dobrom koncentracijom nakon pranja se vraćaju u rezervoare za CIP dok se loša koncentracija odbacuje. Baterijom ventila ostvaruje se željena putanja prema linijama za pranje i na taj način propušta odredeni fluid u sistem.
Linijske pumpe potiskuju fluid u sistem, a pumpe za mešanje ostvaruju cirkulaciju fluida u tanku za kiselinu i bazu. Operatoru je ostavljena mogućnost biranja programa pranja. Može da se odabere kompletno pranje ili međupranje. Kompletno pranje sadrži ispiranje, pranje kiselinom, ispiranje, pranje sodom i krajnje ispiranje. Koristi se na kraju proizvodnog dana. Medjupranje se koristi prilikom prelaska sa jednog proizvoda na drugi i ne uključuje pranje kiselinom.

Svaki program je definisan svojim vremenskim trajanjem, temperaturama fluida i koncetracijama kiseline i baze. U sistemu postoje senzori za merenje nivoa, temperature i koncetracije u svakom tanku. Svaka sonda je u visokom stepenu zaštite tako da je otporna na dejstvo agresivnih fluida (kiseline). Da bi se fluid mogao dogrevati i tokom samog pranja, a ne samo u toku pripreme koristi se pločasti izmenjivač toplote. Dovod pare do toplotnih izmenjivača se ostvaruje ventilima sa kontinualnom regulacijom, što omogućava precizno održavanje zadate temperature fluida.Svi signali sa sondi i pumpi se prosleđuju do centralnog PLC-a koji komunicira sa touch terminalom. Svi relevantni podaci za sistem se mogu videti na terminalu, a omogućeno je i biranje programa pranja, generisanje dijagrama, itd. CIP automatizacija PLC komunicira i sa SCADA aplikacijom na PC-u. Prednosti ovakvog načina upravljanja su:
- stalan monitoring temperature, koncetracije i nivoa u svim tankovima, kao i na liniji za pranje
- državanje konstantnih, unapred zadatih navedenih veličina
- kontinualno upravljanje dovodom pare, monitoring otvorenosti ventila
- kvalitetnije pranje sa parametrima fluida (temperatura i koncentracija) koji su obezbeđeni u fazi pripreme CIP-a
- start pranja je onemogućen ako parametri pranja nisu optimalni beleženje i arhiviranje svih parametara pranja.

3/7
PROMIX MIXER
PROMIX MIXER 3/7

PROMIX je uređaj koji su razvili stručnjaci Protehela. Služi za dodavanje u protoku (in-line) proizvoda kao što su voće, voćni sirupi ili voćne kaše u mleko ili mlečne proizvode. Kapacitet uređaja je prilagodljiv Vašim potrebama sa procentom aditiva do 50%. Merenje količina se vrši E&H Promag meračima protoka.
Doziranje dodataka u glavni proizvod se vrši automatski u željenom procentu pomoću PLC-a i frekventno kontrolisanih Alfa Laval SRU zupčastih pumpi. Mešanje dva prizvoda se vrši pomoću dinamičkog ili statičkog miksera koji omogućavaju maksimalno sjedinjenje i odličnu teksturu završnog proizvoda.
Ovi mixeri instalirani su u:
- Imlek-u za pripremu voćnog jogurta i Joogood-a
- Mlekari Šabac za pripremu krem sira
- Swedmilk-u (Makedonija) za pripremu voćnog jogurta
- Vindiji (Hrvatska) za pripremu voćnog jogurta
- Parmalat-u (Rusija) za pripremu voćnog jogurta

4/7
4/7

Pasterizacijom proizvoda se postiže uništavanje najmanje 95% mikroorganizama. U zavisnosti od temperature i vremena zagrevanja, dobija se proizvod upotrebljiv i do nekoliko meseci od dana proizvodnje, bez gubitka kvaliteta.
Ono što odlikuje naše pasterizatore su velika pouzdanost, protok do 20000 lit/h, upravljanje i pracenje procesa pomoću operator panela kao i povezivanje jednog ili više pasterizatora na SCADA sistem. Omogućavamo centralizovano upravljanje sistemom preko PC-ja izolovanog iz industrijskog kompleksa. Njihovo pranje, kao i linija do punilice i tankova (CIP) su potpuno automatizovani i jednostavni. Rešavamo sve vaše zahteve automatizacije i kontrole procesa.

PLOČASTI PASTERIZATOR
Osnovni deo pasterizatora je izmenjivač toplote koji se sastoji od velikog broja ploča kroz koje prolaze, odvojeno, hladna voda, produkt i vruća voda. Jedni drugima predaju svoju toplotu čime se štedi veliki deo energije. Osim toga paster sadrži držače toplote kroz koje prolaze fluidi, pumpe za fluide, elektro orman i opremu za kontrolu i praćenje procesa. Koriste se za pasterizaciju proizvoda male viskoznosti.

CEVASTI PASTERIZATOR
Naša firma osim pločastih proizvodi i cevaste pasterizatore koji se koriste u slučaju proizvodnje soka sa pulpom ili sterilizacije proizvoda na veoma visokim temperaturama (UHT).

Naša firma takođe nudi i usluge repariranja i održavanja homogenizatora, separatora, baktofuga, triblendera, tankova, mešalica... Sve navedene aktivnosti i usluge nudimo pojedinačno ili u paketu, po sistemu "ključ u ruke", od ideje i preliminarnog planiranja, preko razvoja projekata, revizije, isporuke opreme, prethodne i on-site montaže, ispitivanja i puštanja u rad.
Zahvaljujući zaokruženom programu opreme, iskustvu i tehničkoj opremljenosti, nudimo kvalitetna i potpuna rešenja za probleme i potrebe korisnika. Naravno, u takav paket je uključena dugoročna garancija i pouzdana i potpuna podrška. Pored isporuke i puštanja u rad, nudimo dalju saradnju u eksploataciji: podršku, konsultativnu pomoć i obuku korisnika za održavanje i eksploataciju.

5/7
UPRAVLJAČKI SISTEMI
ELEKTRO-UPRAVLJAČKI SISTEMI 5/7

Nudimo vam:
- Samostojeće ili ormane za zidnu montažu, sa ili bez pristupa sa zadnje strane
- Mogućnost parcijalnih vrata i izolovanih sekcija
- Uvod kablova sa donje i/ili gornje strane
- Ugradnja svih standardnih komponenti
- Rastavljači sa osiguračima za zaštitu
- Montaža automatskih osigurača, motornih zaštitnih prekidača i druge opreme direktno na sabirnice
- Pun izbor opreme za zaštitu, merenje i signalizaciju
- Ugradnja soft startera i frekventnih pretvarača za motorne izvode
- Veza sa sistemima za lokalni i daljinski nadzor i upravljanje
Izrađujemo razvodne ormane i blokove u potpunosti preme potrebama korisnika, po vašoj ili našoj dokumentaciji. Standardno ih smeštamo u ormane koji obezbeđuju visok stepen zaštite. Pri izradi elektro ormana se koriste najkvalitetnije komponente na svetskom tržištu.

U saradnji sa korisnicima, razvijamo i izrađujemo upravljačke ormane za sve vrste aplikacija:
- industriju
- upravljanje procesima
- daljinski nadzor i upravljanje
Standardno ugrađujemo opremu u ormane od nerdjajućeg čelika u skladu sa uslovima primene, uz obezbeđen visok stepen zaštite.
- Lokalno ili daljinsko komandovanje i nadzor
- Relejna ili elektronska logika
- PLC, Industrial Bus i DCS sistemi
- Ugradnja frekventnih invertora
- Lokalna ili udaljena SCADA aplikacija
- Ugradnja instrumentacije po želji korisnika
- Dvostruki ili aluminijumski ormani za spoljnu montažu

6/7
APLIKATIVNI SOFTVER
APLIKATIVNI SOFTVER 6/7

Naši inženjeri i tehničari razvijaju softverske aplikacije za sisteme lokalnih i daljinskih sistema upravljanja i nadzora, za PLC i Industrial Bus hardverske platforme zasnovanih na OPC standardu. Programabilni logički kontrolori (PLC) su uredjaji koji zamenjuju sekvencijlna relejna kola za kontrolu i nadzor procesa. Sistem sa PLC kontrolerom je znatno kompaktniji, fleksibilniji i pouzdaniji, jednostavniji za nadzor i servis. Mogućnost povezivanja na Ethernet mrežu i upravljanje preko Interneta. Povezivanjem na GSM modem omogućava se nadzor i upravljanje displociranim procesima. Širok spektar ulazno/izlaznih modula: digitalni, analogni (naponski, strujni, termoelementi), brojački, vremenski, relejni. OPC standard predstavlja način prevazilaženja problema povezivanja više različitih hardverskih i softverskih sistema u celinu. SCADA omogućava brz i jednostavan razvoj upravljačko nadzornih aplikacija koje imaju mogućnost razmene informacija preko OPC servera.
Takođe, ako se aplikacija kreira tako da se razmena informacija sa merno upravljačkim uređajima vrši preko OPC servera, takva aplikacija se uz minimalne softverske izmene, brzo može prilagoditi za razmenu informacija sa hardverom različitih proizvođača. Izrada aplikacija baziranih na OPC serveru omogućava izgradnju otvorenog sistema koji se može proširivati dodavanjem novih upravljačko nadzornih aplikacija ili integrisati sa poslovno informacionim sistemom firme.

OPC je baziran na tehnologijama OLE, ActiveX, COM (Component Object Model) i DCOM (Distributed Component Object Model) i dostupan je na 32-bitnom operativnom sistemu Microsoft Windows (9X, ME, NT, 2000, XP). Pomoću DCOM tehnologije mogu se razmenjivati podaci (objekti) i sa drugim operativnim sistemima kao na primer sa Unix-om ili Linux-om. OPC definiše standardni skup interfejsa, osobina i metoda za procesnu kontrolu i automatske softverske aplikacije.
Omogućavamo povezivanje sistema sa jedinstvenom bazom podataka. Structured Query Language (SQL) je standardni jezik, koji se upotrebljava za primanje i slanje podataka u sistem za upravljanje bazom podataka (DBMS - Data Bases Menagement Systems). U DBMS sistemu su informacije sačuvane tako, da svaka vrsta u tabeli poseduje jedan zapis informacije. Kad aplikacija zatraži podatak iz baze podataka, preko SQL jezika šaljemo zahtev o podatku. Program baze podataka obradi SQL zahtev, zatraži željeni podatak i vrati ga aplikaciji. SQL omogućuje ažuriranje baze podataka, brisanje starih podataka i izmenu ranije sačuvanih. SQL je konfigurisan da podatke čuva u korisnički definisanim tabelama. Podaci su trenutne vrednosti I/O tačaka, istorija I/O tačaka ili druge proračunate vrednosti. Vrlo jednostavno podaci iz DBMS tabele menjaju nastavljane vrednosti I/O tačaka.

7/7
LOTO PROCEDURE
LOTO PROCEDURE 7/7

U savremenim industrijskim sistemima koji su opremljeni mašinama velikog kapaciteta i za čiju eksploataciju je neophodan veliki broj kadrova različitih strukovnih profila, stvorila se potreba da se nivo bezbednosti podigne na viši nivo gde težimo da rizik od povrede zaposlenih i spoljnih saradnika svedemo na što manju meru uz minimalni udeo ljudskog faktora. Svako preduzeće ima uređene akte o bezbednosti kao i lica koja su direktno zadužena da brinu o bezbednosnim pravilima i procedurama. Jedna od tih procedura se naziva LOTO procedura.
Lockout - tagout (LOTO) je procedura sigurnosti koja se koristi u industriji kako bi se osiguralo osoblje koje ekspolatiše ili koje vrši servis na mašini ili postrojenju.
Procedura podrazumeva snimanje i uočavanje izvora energije na mašini na osnovu čega možemo definisati dokument koji predstavlja LOTO proceduru.
Dokument se odnosi za određenu mašinu i sadrži nekoliko celina od kojih možemo izdvojiti lokaciju mašine, potrebnu opremu, procenu rizika i opis izolovanja energija. Na kraju procedure definišemo postupak za otključavanje i puštanje opreme u rad.
Oprema za LOTO procedure mora biti atestirana i sa određenim sertifikatima pa iz tog razloga se koristi oprema renomiranih proizvođača kao što su Brady i MasterLock. Prema činjenicama kojima raspolažemo odgovorno tvrdimo da LOTO procedure u velikoj meri smanjuju rizik od povrede na radu.

IMLEK, Beograd
- 2 PROMIX miksera
- Dvolinijski CIP uređaj na UHT odeljenju
- Dvolinijski CIP uređaj na odeljenju fermentisanih proizvoda
- Sistem za pripremu čokoladnog mleka i aromatizovanih - dugotrajnih mlečnih napitaka
- Sistem za distribuciju fermentisanih proizvoda na punilice
- Instalacija kompletne tehnološke opreme na UHT odeljenju
- Projektovanje i instalacija automatskog pogona za pripremu i punjenje mlečnih deserata
- Sistem za automatsko upravljanje tankovima fermentisanih proizvoda
- Četvorolinijski CIP za kamione i instalacije sirovog mleka
- Sistem za skupljanje "belih voda"
- Izrada i isporuka cevastog pasterizatora 13000 l/h
- Predgrejač za pavlaku 10000 l/h
IMLEK, Zaječar
- Projektovanje i instalacija pogona za pripremu i punjenje kefira
- Dvolinijski CIP za kamione i sirovo mleko
- Centralni četvorolinijski CIP uređaj
- Pasterizator sirovog mleka kapaciteta 10000 l/hFRIKOM, Beograd
- Izrada tehnološke instalacije na odeljenju sladoleda
- Sistem tople vode na pripremi sladolednih komponenti
- Instalacija opreme na odeljenju prerade povrća
- Infrastrukturni elementi (platforme, zaštitne ograde, tehnološki slivnici)
- Platforma sa stepeništem u hemijskoj pripremi vode
- Platforma evaporatora
- Sistem za sprečavanje pregorevanja tanka za čokoladu
- Tank sa pokretnim postoljem
- Sistem za automatsko doziranje koncentrovanih rastvora

ZOOT, Gradačac BIH
- Četvorolinijski centralni CIP uređaj za pranje linija proizvoda (izrada i isporuka)
- Isporuka tanka za mleko 55t
- Isporuka tanka za vodu 75t

NESTLÉ ICE CREAM, Stara Pazova
- Izrada tehnoloških i energetskih linija
- Rekonstrukcija postojećeg CIP uređaja
- Instalacija otapanje i skladištenje rivorka
- Instalacija vakum miksera i usipnih tankova za komponente
- Izrada cevovoda za punjenje i pražnjenje mix tankova
- Izrada cevnih instalacija staro i novo zrenje
- Povezivanje frizera
- LOTO procedure
- Izrada platformi u hladnjači
- Tank za sakupljanje kondenza

MLEKARA GRANICE, Mladenovac
- Rekonstrukcija sterilizatora za mleko
- Sterilni tank
- Baterija ventila
- Automatizacija CIP uređaja

VODA VODA, Banja Vrujci
- Kompletna montaža tehnoloških linija
- Povezivanje energenata na mašine punilice
- Razvod izvorske vode do mašina
- Ugradnja UV lampi i filtera za prečišćavanje
- Instalacija CIP sistema
- Linija za punjenje mineralne vode
- Montaža filter stanice
- Linija vode za balone
- Linija napojne vode DN150

MLEKARA ŠABAC, Šabac
- In-line mixer za krem sir
- Automatizacija prijema
- Dvolinijski CIP uređaj za kamione
- Četvorolinijski CIP uređaj
- Linija za proizvodnju FETE
- Baterija ventila za razvod proizvoda na punilice
- Rekonstrukcija postojećih linija u cilju modernizacije proizvodnje

NECTAR, Bačka Palanka
- Automatski sistem za skladištenje i distribuciju komponenti
- 10 automatskih sistema za pripremu soka
- 4 PRODRINK pasterizatora soka kapaciteta 2500, 5500, 7000, 11000 l/h
- Automatizacija pripreme soka za pet linija punjenja
- Pasterizatori za sok (3 kom.) automatski režima rada
- 2 Centralne CIP stanice sa dve linije pranja (automatski režim rada)
- Sistem za lagerovanje i doziranje koncentrata i kaša

SUBOTIČKA MLEKARA, Subotica
- Termokomore
- Sterilizator VTIS 12.000 l/h
- Pasterizator za mleko 17500 lit/h automatski režim rada
- Termokomore za pavlaku
- Modifikacija sterilizatora za mleko VTIS 13
- Instalacija sterilnog tanka
- Isporuka i ugradnja UF modula za proizvodnju kvarka i ostalih svežih sireva
- Rekonstrukcija pogona za proizvodnju mlečnih namaza

KNJAZ MILOŠ, Aranđelovac
- Jedan dvolinijski CIP uređaj
- Defrostrator

COCA-COLA HBC SERBIA, Beograd
- Preseljenje Fresh&Co iz Subotice u Beograd
- Poluautomatska priprema soka (Fresh&Co)
- Komplet instalacije energenata mašina
- PCU 900 sistem hlađenja procesa (Fresh&Co)
- Hlađenje tunela za staklo
- Demontaža i montaža CIP-a
- Pumpa za transport fruktoze
- Servis Fischer razmenjivača za pasterizovanje šećera
- Instalacija i povezivanje procesne opreme i tehnoloških linija u pogonu sirupana, obrada vode, ...

FRUVITA, Smederevo
- Kompletna postavka fabrike
- Triblender za pripremu šećernog sirupa
- Izrada tehnoloških i energetskih linija
- Dva PRODRINK pasterizatora za sok

RAUCH, Beograd
- Pasterizator za sok 25000 l/h

POLIMARK, Beograd
- Isporuka, povezivanje i puštanje u rad opreme za proizvodnju biljne pavlake

BAHUS, Paraćin
- PRODRINK pasterizator za sok
- Automatizacija pripreme soka
- Pasterizator za sok i pivo 20000 l/h

NESTLÉ, Beograd
- Jednolinijski CIP uređaj
- Montaža tehnoloških linija u pogonu za senf i kečap

FRESH&CO, Subotica
- Automatska priprema soka za staklenu ambalažu
- Dva PRODRINK pasterizatora
- Izrada tehnoloških linija

NOVOSADSKA MLEKARA, Novi Sad
- Termokomore
- Tri PROMILK pasterizatora mleka kapaciteta 15000, 12000, 5000 l/h
- SCADA kontrola sa akvizicijom podataka
- Četiri CIP sistema
- Upravljanje prijemom i skladištenjem sirovog i pasterizovanog mleka
- Automatski sistem pripreme, skladištenja i distribucije jogurta
- Automatski sistem pripreme i punjenja kiselog mleka i pavlake

VINO ŽUPA, Aleksandrovac
- Tri PRODRINK 11000 pasterizatora soka
- Pasterizator za vino

NEOPLANTA, Novi Sad
- Mašina za automatsko zatvaranje poklopca LID PLACER ELCOLID 100

SWISSLION TAKOVO, Gornji Milanovac
- Povezivanje Tetra Pak-ovog pasterizatora i puštanje u rad

BAKRESHA AZAM, Zanzibar - Tanzania
- Elektro instalacija procesne opreme za prijem, skladištenje, pasterizaciju i sterilizaciju mleka

DIJAMANT, Zrenjanin
- Kada za topljenje maslaca (Promelt jedinica) kapaciteta 600kg/h i izrada novih duplih cevovoda
- Proheat 75 (projekat rekonstrukcije sistema pratećeg grejanja instalacija masnoća)
- Instalacija novog postrojenja za majonez

JUB, Beograd
- Instalacija opreme za pripremu disperzija i maltera

FABRIKA HARTIJE BEOGRAD, Beograd
- Razne cevovodne linije

DUKAT & SIRELA, Hrvatska
- Mikser za voćni jogurt
- Mikser za doziranje aditiva u krem namaz

WILO, Beograd
- Modularni sistem za povećavanje pritiska u sistemima za snabdevanje vodom

MEGGLE MLEKARA, Kragujevac
- Instalacija i povezivanje sterilizatora i sterilnog tanka Tetra Alsafe

SIKA, Beograd
- Instalacija kompletnih linija proizvoda i energenata
- Izrada i instalacija mernih uređaja i tankova
- Izrada i instalacija punilice za tečne aditive 1-25l
- Profill 1000 (punilica za tečne aditive) kapaciteta 1000kg/h
- Profill 500 (punilica za tečne aditive) kapaciteta 500kg/h
- Instalacija procesnih linija i automatike novog pogona težnih aditiva u Šimanovcima

MLIJEKOPRODUKT, Kozarska Dubica - BIH
- Uređaj za reverznu osmozu
- Instalacija sterilnog tanka Tetra Alsafe

INSTITUT TORLAK, Beograd
- Energetske instalacija u odeljenju čiste sobe
- Tehnološke linije - odeljenje za grip
- CIP uređaj za pranje sterilizatora

ROSA, Vlasina
- Instalacija i povezivanje energetskih i tehnoloških linija za Sidel punilicu

WEST, Beograd
- Izrada i instalacija Prosteam jedinica za regulaciju temperature na McNeil presama
- Izrada instalacija PWC i PWH vode na projektu proširenja kapaciteta
- Povećanje kapaciteta PWH isporuka MBS razmenjivača
- Izrada instalacije i upravljačkog ormana na projektu vakuum instalacija na Komatsu presi
- Izrada suvog separatora za farmaceutske čepove
- Isporuka radnih stolova za farmaceutsku gumu
- Izrada novih vrata na PTA mašinama sa mehanizmom bravljenja

SINALCO, Šabac
- Kompletna instalacija tehnološke opreme
- CIP stanica, automatski režim rada sa dve linije pranja

HEMOFARM, Vršac
- Isporuka farmaceutskog tanka 1,5m3 za PWC
- Isporuka MBS razmenjivača za PWC vodu 10m3/h

STANIĆ GROUP, Kreševo - BIH
- Pasterizator za sok
- CIP uređaj
- Usipni koš za šećer

VIVAKS, Skopje - Makedonija
- Jednolinijski CIP uređaj
- Linija za pripremu i punjenje soka

LABERION DONA, Podujevo
- Automatizacija pripreme soka
- 1 centralni CIP uređaj
- 1 PRODRINK pasterizator soka
- Instalacija i povezivanje tehnoloških linija

AGROMARKET - SEMENARSTVO, Šabac
- Sušara za seme

DEVOLLI COMPANY, Peć
- Projektovanje funkcionalnog i tehnološkog rešenja sokare
- Instalacija sve proizvodne opreme
- Izrada svih tehnoloških i energetskih instalacija
- Isporuka i montaža dvolinijskog CIP uređaja

MLEKARA BITOLA, Bitola - Makedonija
- Mikser za voćni jogurt

SWEDMILK, Skopje - Makedonija
- Montaža sve tehnološke opreme u mlekari
(Tetra Lacta, Tetra Flex sterilizator, Tetra Alsafe sterilni tank, Tetra Afast standardizer, 2 Tetra Alcp-a, odeljenje za pripremu jogurta ...)
- Postavljanje i povezivanje svih energetskih kablova
- Postavljanje i povezivanje svih signalnih kablova
- Jedan PROMIX 4500 uređaj za in-line doziranje
- Glavni razvodni orman pogona
- Dva komandna ormana za upravljanje pumpama

FRESENIUS Medical Care, Beograd
- Dobošasti razmenjivač toplote za grejanje pogona
- Izrada cevovodnih linija

DSW, Doboj - BIH
- Jedan PRODRINK pasterizator
- Jedan triblender za pripremu šećernog sirupa

VINDIJA, Varaždin - Hrvatska
- PROMIX mixer za pripremu voćnog jogurta

PARMALAT, Rusija
- PROMIX mixer za pripremu voćnog jogurta

FRONERI, Stara Pazova
- Četvorolinijski CIP uređaj 20000 l/h
- Automatizacija - AGING tankovi (punjenje i pražnjenje)
- Skladišni tankovi za sladolednu smešu
- Pasterizacija MIX-a
- Tehnološke linije, frizeri i punilice
- Linija za pasterizaciju kokosovog ulja, čokolade
- Prijem i doziranje pavlake

01 - 12

13 - 24

25 - 36

37 - 47

POGON
Sedište proizvodnje
1/10
KLAEGER
Trakasta testera
2/10
DURMA
Mašina za savijanje lima
3/10
DURMA
Mašina za sečenje lima
4/10
KINGSLAND
Mašina za probijanje
5/10
SAHINLER
Mašina za rolovanje lima
6/10
SAHINLER
Mašina za kružno sečenje lima
7/10
POTISJE
Univerzalni strug
8/10
AMI
Orbitalni TIG aparati
9/10
AMOB
Mašina za savijanje cevi
10/10
Pasterizator
Cevasti pasterizator za paradajz sok sa komandnim upravljačkim ormanom.
1/16
UF-Modul
UF-Modul za proizvodnju kvarka i drugih vrsta svežih sireva.
2/16
UF-Modul
UF-Modul za proizvodnju kvarka i drugih vrsta svežih sireva.
3/16
Predgrejač UF-modula
UF-Modul za proizvodnju kvarka i drugih vrsta svežih sireva – termizer.
4/16
Baterija ventila
Baterija ventila sa duplosedišnim ventilima.
5/16
CIP - Cleaning In Place
Merno-regulaciona oprema.
6/16
Mixer
Mixer za dodavanje aditiva od voća i povrća u jogurt ili sirne namaze.
7/16
Procip 6000 & Proheat 2500
CIP uređaj sa četiri linije pranja i predgrejač za fermentisane proizvode.
8/16
Steam Rack 4
9/16
Elektro-upravljački orman
Prohromski komandni elektro-orman.
10/16
Prijemni lager-tankovi
Montaža tankova
11/16
Prijemni tankovi
Tankovi za CIP (Cleaning In Place)
12/16
Linije CIP uređaja
13/16
Linije CIP uređaja
14/16
Pasterizator za mleko
15/16
Procooker 500
Kuvač džema
16/16


Sedište firme:
1. Maja 35,
11 211 Beograd (Borča)
Republika Srbija
T / +381 11 3320 750
F / +381 11 3320 750
E / info@protehel.com

Proizvodnja:
Ovčanski put 14m,
11 211 Beograd (Borča)
Republika Srbija
T / +381 11 2087 751
F / +381 11 3320 751

GPS koordinate:
44.88179,20.47383

muzika:
Bensound